Fakultetlar ro'yhati


# Fakultet nomi Faukultet dekani
1 Iqtisodiyot Xurramov A
2 Energetika Raximov A
3 Neft va gaz A.R.Mallayev
4 Geologiya va konchilik U.Panjiyev
5 Muhandis-texnika M.Aliqulov
6 Texnologiya Sh.Axmedov
7 Fakultetlar aro kafedralar O.Bozorov